Multireligionvalsystem

Fredsplanen vilar på Multireligionvalsystemet som i sin tur bygger på Fred – Demokrati – Hållbar utveckling Det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihetoch inte religionen som har givit oss demokrati